Goed om te

weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Informatie

Bij ons op school werken we met een continurooster. Voor de kinderen betekent het duidelijkheid, rust en structuur. Tussen de middag eten we met onze eigen groep onder begeleiding van de leerkracht gezamenlijk een boterham in de klas en aansluitend gaan we naar buiten. Deze wijze van werken is efficiënt en maakt dat we na de pauze weer “fris” aan de slag kunnen. 

Vakanties, vrij & verlof

Wanneer en hoe?... 

OR en helpende handen

De ouderraad zet zich vooral in voor extra activiteiten... 


Nieuwsbrieven

Elke maand een nieuwe nieuwsbrief... 

MR

Medezeggenschap is erg belangrijk! Een school is een plek waar ouders, leerlingen en personeel met elkaar, voor elkaar en door elkaar aanwezig zijn. Een ieder heeft zijn eigen belangen, en juist die belangen vertegenwoordigt de medezeggenschaps-raad...